مدیریت توسط: Unregistered / Not Logged In،Antimage،DARKNESS،Grave،MiM_4030،Professional،shelter،Soul Keeper
کاربران در حال مشاهده این انجمن: 1 مهمان

قوانين
- به هیچ وجه دیگران را تمسخر نکنید! گذشته ی خود را فراموش نکنید.
پاسخ های اینگونه حذف می شوند!
به هیچ وجه از کلمه ی "Noob" یا معادل آن استفاده نکنید!
- تا جایی که امکان دارد، پاسخ ها مستدل و شفاف باشند.
می توانید از لینکهای وبسایت های معتبر استفاده کنید اما توضیحات فارسی الزامیست.
- تاپیک ها را به انحراف نکشید.
- هرگاه سوال کننده قانع شد، تاپیک پایان می یابد.

انجمن‌های 'آموزش کلاسها'
  انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال تازه است Druid

زیرانجمن‌ها: انجمن دارای ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
27 68 Druid Macros
12-05-2013 11:45 PM
توسط Soul Keeper
انجمن دارای ارسال تازه است Rogue

زیرانجمن‌ها: انجمن دارای ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
15 126 [Hunger For Blood]
06-15-2013 09:21 AM
توسط iman_Rocky
انجمن دارای ارسال تازه است Mage

زیرانجمن‌ها: انجمن فاقد ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
14 138 چرا Mage ها در Set هاشون ...
03-07-2014 02:04 PM
توسط Blackswin
انجمن دارای ارسال تازه است Shaman

زیرانجمن‌ها: انجمن دارای ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
21 104 Totem bar
05-01-2013 05:55 PM
توسط mnsi
انجمن دارای ارسال تازه است Warlock

زیرانجمن‌ها: انجمن دارای ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
25 147 Warlock
03-04-2014 07:17 PM
توسط hvm32
انجمن دارای ارسال تازه است Warrior

زیرانجمن‌ها: انجمن فاقد ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
22 128 hit rate
03-09-2012 03:22 PM
توسط seyo
انجمن دارای ارسال تازه است Paladin

زیرانجمن‌ها: انجمن دارای ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
14 71 pala-spell
11-09-2010 03:09 PM
توسط king_artooor
انجمن دارای ارسال تازه است Priest

زیرانجمن‌ها: انجمن فاقد ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
13 62 dic
08-06-2011 12:45 PM
توسط ajlost
انجمن دارای ارسال تازه است Hunter

زیرانجمن‌ها: انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن فاقد ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
12 38 Hunter Talent In 3.3.5
04-19-2012 07:28 AM
توسط Darkterror
انجمن دارای ارسال تازه است Deathknight

زیرانجمن‌ها: انجمن فاقد ارسال تازه استAbilities،انجمن دارای ارسال تازه استTalents،انجمن دارای ارسال تازه استمتفرقه
5 55 DK tank talents
08-26-2013 06:38 PM
توسط Antimage